Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny był w naszej szkole wydarzeniem. Z inicjatywy wychowawczyni II oddziału przedszkolnego (oddziału „O”) – p. V. Kolak-Jańskiej  pierwszy raz zorganizowano w naszej szkole Gminny Konkurs  na Najciekawszą i Najpiękniejszą Marzannę. Podziwialiśmy więc Marzanny z Punktów Przedszkolnych:  z Jezierzyc, Siemianic, Redzikowa, Włynkówka, Wrześcia i oczywiście naszą. Wszystkie budziły zachwyt. Dziękujemy przedszkolakom i ich wychowawczyniom za zainteresowanie naszym konkursem. Dziękujemy także, że mogliśmy podziwiać tak piękne prace zespołowe. Nagrody w drodze!