PIĘKNA NASZA ZIEMIA CAŁA

,,Piękna nasza Ziemia cała”
Uczniowie naszej szkoły pamiętają o postawach proekologicznych. Z okazji Dnia Ziemi powstały piękne prace plastyczne. Na lekcjach nauczyciele rozmawiali z uczniami na tematy ochrony środowiska takie jak oszczędzanie energii i wody, sortowanie odpadów, ograniczanie zużycia papieru i używanie środków transportu alternatywnego. W ten sposób zwiększamy świadomość na temat zagrożeń dla naszej planety i pokazujemy jak im przeciwdziałać.