Piękna Nasza Polska Cała

Przez cały rok szkolny przedszkolaki i klasa „0” uczestniczyli zarówno w I jak i II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” mającego między innymi na celu promowanie patriotyzmu, poznawaniu piękna naszego kraju, rozwijaniu poczucia empatii. W każdym miesiącu były realizowane wybrane zadania. Na zakończenie projektu przedszkolaki wraz z klasą „0” wykonały „Biało- czerwone Drzewo Dobra” na którym zawiesiły serduszka z dobrymi uczynkami dla Polski. A dzięki pomocy p. Katarzyny Leończyk i uczennic klasy VI w ramach szkolnego programu „Starsi uczą młodszych” dzieci poznały 100 najciekawszych informacji o naszym kraju i stworzyły książkę na ten temat.