Piękna Nasza Polska Cała

Klasa „0” wraz z wychowawczynią  ponownie bierze udział we wspaniałym Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. W ramach realizacji zadań projektowych dzieci wraz z wychowawcą zorganizowały kącik patriotyczno-folkowy oraz wykonały zadanie własne pt. „Leśne zwierzęta z jesiennych darów”.

P.s. Dziękujemy Pani Ludmile Fabiszewskiej – autorce i koordynatorce projektu za możliwość udziału w tak cudownym pomyśle.