Piątoklasiści uczą ortografii

W ramach projektu „Starsi uczą młodszych, młodsi starszych – uczymy się wzajemnie” uczniowie kl. V wcielili się w trudną rolę – nauczycieli polonistów. Ich zadaniem było utrwalenie z młodszymi kolegami zasady ortograficznej „ó” wymiennego na „o”. Uczniowie klasy V doskonale poradzili sobie z tym wyzwaniem, o czym świadczą  uśmiechy na twarzach drugoklasistów po zakończonych zajęciach.

Organizacja zajęć:
p. P.  Olszewska
p. K. Walicha (komentarz)