Pasowanie uczniów kl.I na czytelników

Dnia 12.05.2017 r. uczniowie klasy I zostali pasowani na czytelników. W toku uroczystości wykazali się dużą znajomością literatury dziecięcej. Zapoznali się z księgozbiorem i regulaminem biblioteki szkolnej..Po złożeniu przysięgi uczniowie wypożyczyli książki, otrzymali dyplomy i ozdobne zakładki . Na uroczystości obecna była Pani Dyrektor Grażyna Rożnowska, która pogratulowała uczniom klasy I członkostwa w szkolnej bibliotece.

Komentarz
opiekun biblioteki
p. H. Cichocka