Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną, to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Uroczystość rozpoczęła się od zapoznania uczniów z zasadami obowiązującymi w bibliotece szkolnej oraz księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych. Następnie odbyło się ślubowanie w trakcie którego dzieci uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom, życzyła wspaniałych przygód w świecie książek oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Przygotowanie uroczystości i komentarz
p. K. Wojciechowska