Państwa UE – położenie geograficzne i granice

W dniu dzisiejszym na zajęciach z Edukacji Europejskiej uczniowie klasy VI korzystając z tradycyjnych środków (atlasy, książki, mapa) oraz środków multimedialnych (tablica interaktywna oraz notebooki) poznawali położenie geograficzne wszystkich 28 państw należących do Unii Europejskiej. Ponadto mieli za zadanie wpisać na przygotowanych przez nauczyciela kartach – mapach, w której części Europy znajduje się dane państwo należące do Wspólnoty. Uczniowie wykonali powierzoną im pracę bez jakichkolwiek problemów, wykazując się przy tym umiejętnościami praktycznego zastosowania zarówno środków tradycyjnych jak i nowoczesnych. Od dziś wszyscy będą już wiedzieć gdzie na Starym Kontynencie leży Rumunia czy Francja, a gdzie Polska.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki