Ostatnio w kl.III

Latają i fruwają…
Na zajęciach technicznych uczniowie klasy III chętnie wykonują pojazdy, które mogą sprawdzić w terenie. Tym razem był to samolot z papieru. Prosta rzecz , a jak cieszyła. Radość była niesamowita, kiedy papierowe samoloty unosiły się w powietrze przy promieniach jesiennego słońca, na szkolnym boisku Orlik .

Sprawdzian z wiadomości i umiejętności w klasie III
Minęło kilka miesięcy nauki i przyszedł czas na sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności. Klasa III pisała sprawdzian z wiadomości humanistycznych i matematycznych. Mogli sprawdzić , jaką już posiadają wiedzę, szczególnie, że mieli możliwości pisania tego sprawdzianu na terenie nowego skrzydła szkoły. Uczniowie byli pod wrażeniem nowych klas. Chcieliby mieć więcej lekcji w nowym skrzydle szkoły.

Święto drzew
Nawet drzewa mają swoje święto. Dzieci z klasy III chciały pokazać za pomocą jesiennych barw, jak piękne mogą być drzewa namalowane farbami przy pomocy pędzli oraz odciśniętych własnych dłoni. Drzewa w ich wykonaniu przybrały piękne barwy, takie których w tym roku jesienią nam brakowało.

Poznajemy stary kontynent – Europę
Uczniowie klasy III bardzo chętnie bogacą swoja wiedzę o nowe wiadomości. Znają już planety i kontynenty. Przyszedł czas na poznanie bliżej Starej Europy. Poznały legendę dotyczącą Europy, nazwy państw oraz ich stolice , które na niej leżą. Przy okazji dowiedziały się o Unii Europejskiej. Chętnie przygotowywały wiadomości o zabytkach i miejscach, które w Europie warto odwiedzić. Takie właśnie wiadomości można wykorzystać do wspaniałej zabawy w „ Państwa i miasta”.

Prowadzenie zajęć i komentarze
p. D. Szczutkowska