Uczniowie kl. VI przed sprwdzianem ogólnopolskim

Uczniowie kl. VI pisali dzisiaj kolejny test  wiedzy i umiejętności. Podjęte próby traktują bardzo poważnie, o czym świadczy odświętny strój. Zawsze życzymy im jak najlepiej.