Ostatni apel w tym roku szkolnym

W ostatnim tygodniu nauki odbył się uroczysty apel, na którym rozdano wiele dyplomów za osiągnięcia uczniów w wielu dziedzinach – w tym, uzyskanie karty rowerowej. Były gratulacje i brawa! Podczas ostatniego apelu w tym roku szkolnym podkreślono wagę bezpieczeństwa. W myśl naszej zasady „Bezpieczeństwo – przede wszystkim” Pani dyrektor i Pani pedagog zwróciły uwagę na dbałość o bezpieczeństwo: nad wodą, w górach, na drogach, na placu zabaw, na boiskach i przed szkołą, gdzie trwają prace budowlane pod rozbudowę szkoły.  Pani pedagog ostrzegała młodzież przed braniem niedozwolonych, szkodliwych dla zdrowia środków. Zdrowie i bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Wszyscy uczniowie na powitanie wakacji  zaśpiewali piosenkę „Lato, lato”.