OPŁATA ZA OBIADY 2020/2021

Uwaga!

Decyzją Pani Wójt został zmieniony termin wpłat za obiady na dany miesiąc
do 29 każdego miesiąca.
Informujemy również, że istnieje możliwość jednorazowej wpłaty za obiady
za cały rok szkolny z góry.