OJCZYZNA – MOJA MIŁOŚĆ

Maja Kostrzewa z kl. 6 oraz Maria Praszczak z kl. 4 zdobyły odpowiednio I i III miejsce w gminnym konkursie plastyczno – historycznym  zorganizowanym przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk pt. „Ojczyzna – moja miłość”. Dziewczęta swoje prace wykonały w kategorii klas 4 – 6.

Serdecznie gratulujemy!!!