Ogólnopolskie Wybory Książek

W szkołach w całej Polsce przeprowadzane są Ogólnopolskie Wybory Książek. Organizatorem akcji promującej czytelnictwo jest miesięcznik „Biblioteka w szkole” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Na podstawie wyników wyborów sporządzony zostanie raport, który stanie się ważnym elementem dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów. Na najciekawsze książki głosowali również uczniowie naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała specjalnie powołana do tego celu komisja wyborcza. Wyniki głosowania zostaną wyeksponowane na tablicy ogłoszeniowej w naszej szkole.

Organizacja i komentarz
p. K. Walicha