Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Od II semestru 2019/2020  dostawcą Internetu do naszej szkoły jest Państwowy Instytut Badawczy – NASK w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
OSE – to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.nask.pl/
https://ose.gov.pl/