OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

  1. Koło taneczne – prowadzący: p. Michał Grajewski

ŚRODA kl. I-II godz. 13.40 – 14.25

ŚRODA kl. III-VI godz. 14.30 – 15.15

  1. Zajęcia kreatywne – prowadząca: p. Dobrochna Grzesiuk

PONIEDZIAŁEK kl. IV – VI godz. 14.30 – 15.15

  1. SKS – prowadzący: p. Grzegorz Klin

CZWARTEK kl. I-III godz. 13.40 – 14.25

ŚRODA kl. IV-VIII godz. 14.30 – 15.15

  1. ABC Młodego Strażaka – prowadząca: p. Elżbieta Formela

PIĄTEK kl. I-IV godz. 12.40 – 13.25

  1. Koło muzyczne – prowadząca: p. Luisa Sikorska

PONIEDZIAŁEK godz. 14.30 – 15.15

CZWARTEK godz. 14.30 – 15.15

  1. Koło szachowe – prowadzący: p. Maciej Wierzchnicki

CZWARTEK kl. I-III godz. 13.40 – 14.25

 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Rewalidacja – prowadząca: p. Joanna Buczyńska

PONIEDZIAŁEK (Nikola Owczarek i Anton Sobiecki kl. IV a) godz. 09.45 – 10.30

WTOREK (Anton Sobiecki kl. IV a) godz. 13.30 – 14.30

PIĄTEK (Nikola Owczarek i Anton Sobiecki kl. IV a) godz. 10.40 – 11.25

PIĄTEK (Nikola Owczarek kl. IV a) godz. 12.30 – 13.30

Rewalidacja – prowadząca: p. Anna Ślusarczyk

PONIEDZIAŁEK (Hubert i Oliwia Samsel, Julia Sitkowska kl. IV b) godz. 08.00 – 08.45

WTOREK (Gabriel Janeczko kl. VI) godz. 12.40 – 13.25

ŚRODA  (Hubert i Oliwia Samsel, Julia Sitkowska kl. IV b) godz. 10.40 – 11.25

CZWARTEK (Gabriel Janeczko kl. VI) godz. 11.40 – 12.25

PIĄTEK (Hubert i Oliwia Samsel, Julia Sitkowska kl. IV b) godz. 12.40 – 13.25

Terapia pedagogiczna – prowadząca: p. Elżbieta Formela

ŚRODA kl. IV a, godz. 13.40 – 14.40

ŚRODA kl. VII, godz. 14.40 – 15.40

CZWARTEK kl. I-III, godz. 12.40 – 13.40

CZWARTEK kl. V-VI, godz. 13.40 – 14.40

CZWARTEK kl. VIII, godz. 14.40 – 15.40

CZWARTEK kl. IV b, godz. 07.30 – 08.00

PIĄTEK kl. IV b, godz. 07.30 – 08.00

 

ZAJĘCIA W RAMACH GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

Koło plastyczne – p. Luisa Sikorska

PONIEDZIAŁEK kl. IV-VIII godz. 15.20 – 16.20

Koło przyrodnicze – p. Anna Chabros

WTOREK kl. V-VIII godz. 15.20 – 16.20

Koło wokalne – p. Anna Müller

WTOREK godz. 13.30-14:30

Koło historyczne – p. Maciej Wierzchnicki

ŚRODA kl. IV-VIII godz. 15.15 – 16.15

Klub miłośników książek – p. Edyta Dwornik

CZWARTEK godz. 13.55 – 14.55

Wolontariat – p. Magdalena Andzielewko

ŚRODA godz. 15.30 – 16.30

Zajęcia wspomagające – p. Joanna Buczyńska

WTOREK godz. 10.30 – 11.30 (uczniowie oddziału „O”)

 

Koło matematyczne – p. Daria Bugajska

PONIEDZIAŁEK kl. VI-VIII, godz. 14.15 – 15.15

Koło czytelnicze – p. Patrycja Olszewska

PONIEDZIAŁEK kl. VI-VIII godz. 14.30 – 15.30

Ruch plus muzyka = matematyka – p. Barbara Jabłońska

ŚRODA godz. 11.00 – 12.00 (punkt przedszkolny)

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego – p. Karolina Włoch-Czapiewska

CZWARTEK kl. VIII godz. 14.30 – 15.30

Konsultacje – p. Renata Malek-Matyjasik

ŚRODA godz. 11.40 – 12.25

CZWARTEK godz. 15.20 – 15.35

Klub miłośników fizyki – p. Mirosław Brozis

PONIEDZIAŁEK godz. 07.30 – 08.00

Zajęcia kreatywne – p. Elżbieta Formela

ŚRODA kl. I a, godz. 12.40 – 13.40

Zajęcia kreatywne – p. Dorota Szczutkowska

CZWARTEK kl. II godz. 12.30 – 13.30

Polubić czytanie – p. Agnieszka Jasińska

PONIEDZIAŁEK godz. 15.15 – 16.15

Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej – p. Anna Ślusarczyk

PONIEDZIAŁEK godz. 12.40 – 13.25

Koło taneczne – p. Michał Grajewski

PONIEDZIAŁEK kl. III-VI godz. 16.30 – 17.30

Zajęcia wspomagające – p. Małgorzata Chojnacka

WTOREK godz. 12.00 – 13.00 (punkt przedszkolny, grupa 5-latków)

Zajęcia miłośników środowiska przyrodniczego – p. Katarzyna Leończyk

ŚRODA godz. 14.25 – 15.25

Konsultacje – p. Krzysztof Plebanek

WTOREK godz. 12.00 – 13.00

Konsultacje – p. Elżbieta Poniewierka

CZWARTEK godz. 13.30 – 14.30

Koszykówka – p. Grzegorz Klin

CZWARTEK godz. 15.15 – 16.15

Konsultacje dla zdających egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego – p. Dobrochna Grzesiuk

ŚRODA kl. VIII godz. 14.30 – 15.30

Koło wokalne (schola) – p. Irena Sikorska

ŚRODA kl. I-III godz. 12.30 – 13.30

Edukacja morska – p. Izabela Kowalczyk

PONIEDZIAŁEK Kl. II-VIII godz. 10.30 – 11.30

CZWARTEK kl. II-VIII godz. 10.30 – 11.30

Konsultacje dla rodziców i uczniów – p. Iwona Knut

ŚRODA godz. 07.30 – 08.00

CZWARTEK godz. 07.30 – 08.00

Zajęcia kreatywne – p. Hanna Cichocka

CZWARTEK godz. 11.30 – 12.30

Zajęcia ogólnorozwojowe w oddziałach przedszkolnych – p. Elżbieta Wieliczko

CZWARTEK godz. 12.00 – 13.00

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU MORSKIEGO

  1. Morskie klimaty w języku angielskim – p. Karolina Włoch Czapiewska

ŚRODA kl. II-III godz. 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia z nawigacji – p. Daria Bugajska

PONIEDZIAŁEK godz. 15.20 – 16.05

  1. W poszukiwaniu ciekawych organizmów żyjących w Bałtyku – p. Katarzyna Leończyk

WTOREK godz. 13.25 – 14.10

  1. Szkolne Koło Edukacji Morskiej pracujące metodą projektu – Rośliny i zwierzęta Morza Bałtyckiego – p. Anna Chabros

ŚRODA godz. 12.40 – 13.25

CZWARTEK godz. 12.40 – 13.25

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

EDUKACJA MORSKA

EDUKACJA EUROPEJSKA