ODWIEDZINY STRAŻAKÓW

Na zajęciach z EdB –
Na lekcjach EdB w klasie 8a i 8b odwiedzili nas młodzi strażacy ochotnicy z OSP Gałęzinowo, którzy omówili zagadnienie pożarów oraz metody zapobiegania im.