OBLATANI W POMAGANIU

Projekt polega na budowaniu karmników i budek lęgowych dla ptaków w najbliższej okolicy. Dokarmianie ptaków zimą w ,,ptasiej stołówce” koło szkoły.