OBCHODY DNIA PATRONA 2024

Dzień Patrona 2024

W ramach obchdów Dnia Patrona odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej, podczas którego przypomniana została sylwetka W. Witosa, a uczniowie zaśpiewali oraz zatańczyli dla naszego Patrona. Ponadto nagrodzeni zostali uczestnicy konkursów szkolnych o W. Witosie – wiedzy i plastycznego, zorganizowanych przez nauczyciela historii.