Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole miał uroczystą oprawę. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami,  nauczycielami i razem współtworzyli przebieg tego radosnego dnia. Były konkursy, wspólne oglądanie filmów, zajęcia plastyczne i inne atrakcje. Miłym akcentem dnia był uroczysty apel z udziałem gości. Występy artystyczne wszystkim się bardzo podobały. Tańce przedszkolaków – wzruszyły i zachwyciły. To był piękny dzień.

W imieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły składam serdeczne podziękowania dzieciom, rodzicom i Radzie Rodziców.

Dyrektor
Grażyna Rożnowska