O wielokątach

Uczniowie klasy piątej utrwalali wiadomości z działu dotyczącego wielokątów. Rozwiązywali zadania, wycinali, porównywali, szukali figur przystających, obliczali miary kątów. Podsumowaniem zdobytej wiedzy była lekcja z zastosowaniem notebooków.

Prowadzenie zajęć
p. D. Bugajska