O rzymskim systemie zapisu liczb w kl.IV

Uczniowie kl. IV zdobywają nowe umiejętności na lekcjach matematyki. Na ostatnich zajęciach zaskoczył ich temat dotyczący znaków rzymskich. Większość czwartoklasistów sądziła, że liczby rzymskie są domeną innego przedmiotu-historii. Jednak między przedmiotami istnieją wzajemne powiązania (korelacje). W praktyce szkolnej polega to głównie na podejmowaniu w tym samym mniej więcej czasie problemów podobnych w ramach różnych przedmiotów nauczania. Tym razem był to właśnie rzymski system zapisu liczb. Uczniowie wycinali postacie i zdarzenia z rzymskimi datami i dopasowywali do nich daty arabskie. Aby uniknąć pomyłki wspólnie weryfikowali efekty swej pracy wykorzystując tablicę interaktywną.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska