O pamiątkach chrztu świętego

W tym roku przeżywamy 1050 rocznicę chrztu Polski. Na lekcjach religii klasa VI zbierała wiadomości o tajemnicy Kościoła, a szczególnie o sakramencie chrztu, który jest „fundamentem życia chrześcijańskiego”. Końcowym etapem zajęć było zaprojektowanie przez uczniów pamiątki chrztu św. Prace zostały wykonane na wysokim poziomie- uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Gratulujemy!

Zajęcia prowadziła i komentarz napisała
p. I. Skorska