O odczuwaniu zmysłami – lekcja przyrody w kl.V

Człowiek komunikuje się ze światem za pomocą zmysłów. To dzięki nim odbieramy informacje z otoczenia: obrazy, dźwięki, smaki, zapachy i wrażenia dotykowe. Informacje odbierane przez narządy zmysłów są przekazywane nerwami do mózgu, który je interpretuje i przekształca na odpowiednie wrażenia. Uczniowie kl.V podczas lekcji przyrody przeprowadzili doświadczenie z różnego rodzaju zmysłami: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Lekcja wniosła dużo pozytywnych emocji i bardzo się podobała.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk