O bryłach w kl. VI

Uczniowie kl. VI utrwalają wiadomości z działu stereometrii. Rozpoznają bryły przestrzenne, kreślą ich siatki, budują modele przestrzenne i obliczają pola powierzchni oraz objętość. Nie jest to łatwe zadanie-nieraz przekonują się, ile trzeba posiąść różnych umiejętności, by otrzymać poprawne rozwiązanie. Dużym ułatwieniem i wsparciem dla wyobraźni jest możliwość zilustrowania zadanego problemu na tablicy multimedialnej – za pomocą ćwiczeń interaktywnych czy wizualizera.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska