Notebooki w kl. IV

Klasa czwarta zgodnie uznała, że zajęcia wyrównawcze z matematyki powinny zawsze odbywać się na notebookach! Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali testy i zadania z działu „Działania na liczbach naturalnych”- lekcja minęła szybko jak mgnienie oka!

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska