„Nie ma śmieci – są surowce”

Dnia 15.09.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Sprzątaniu Świata. Akcja ta odbyła się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako śmieci, czyli czegoś niepotrzebnego. Śmieci to często wartościowe surowce, które można przetworzyć i ponownie wykorzystać. To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji. Pamiętaj, że jesteś częścią przyrody, jeśli ją zaśmiecasz i niszczysz, to niszczysz samego siebie.

Komentarz
p. K. Leończyk