Nauka przez zabawę

Klasa piąta i szósta podczas lekcji matematyki oraz na zajęciach wyrównawczych wykorzystuje szkolne notebooki do powtarzania i utrwalania materiału. Uczniowie klasy szóstej mają swoje własne konta na SQULI. Jest to program tworzony przez nauczycieli i dydaktyków oparty na metodzie nauki przez zabawę. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom, quizom i filmom edukacyjnym dziecko przyswaja wiedzę opartą na materiale wizualnym oraz dźwiękowym. Lekcje urozmaicane takimi ćwiczeniami są dla uczniów atrakcyjne i bardziej efektywne.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska