NAUCZANIE HYBRYDOWE

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Informuję, że w związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań pracowników szkoły na COVID-19, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku wprowadzam nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie w dniach 2-5 listopada 2021 r.

Zajęcia w trybie hybrydowym będą prowadzone:

1. W Punkcie Przedszkolnym oraz oddziale „zerowym” – stacjonarnie, w szkole;
2. W klasach 1-3 – stacjonarnie – w szkole;
3. W klasach 4-8 – zdalnie, z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Zajęcia zdalne będą odbywały się według planu stacjonarnego, z uwzględnieniem zajęć odwołanych (zajęcia prowadzone przez p. D. Bugajską oraz D. Duraj wraz z kołami zainteresowań prowadzonymi przez wymienione nauczycielki).
Uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowa.
W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do konta TEAMS lub w przypadku konieczności resetu hasła, należy kontaktować się z wychowawcą klasy lub P. P. Ceranowskim poprzez system Librus.

Informuję również, że istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły sprzętu (laptop lub tablet) dla uczniów, którzy nie dysponują własnym sprzętem – prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym zobowiązani są do przestrzegania reguł wzmożonego reżimu sanitarnego.

Życzę wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrektor Szkoły
Krzysztof Plebanek