NAJPIĘKNIEJSZY KARMNIK DLA PTAKÓW

Kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą. Poznawanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik to główne założenia konkursu ,,Najpiękniejszy karmnik dla ptaków.” Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością.