,,Najpiękniejsza chata z Krainy w Kratę”

Podczas lekcji edukacji regionalnej uczniowie dbają o dziedzictwo kulturowe w regionie. Uczniowie klasy 5 biorą udział w projekcie i konkursie – ,,Najpiękniejsza chata z Krainy w Kratę”. W projekt zaangażowane są całe rodziny. Powstają piękne miniaturowe  budynki i zagrody o szachulcowej zabudowie. W tym roku świętujemy  jubileusz 10- lecia tworzenia tych pięknych budowli. To ważne , że uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu.