Nagrody za karmniki – 2012 r.

Pamiętamy o swoich skrzydlatych przyjaciołach. W okresie zimy naszą szkolną ptasią  stołówkę chętnie odwiedzają liczne ptaki: rudziki, sikorki, wróble, dzięcioły. Uczniowie wzięli udział w konkursie szkolnym na Najpiękniejszy karmnik dla ptaków. Wszystkie karmniki były bardzo ładne i funkcjonalne. Każdy uczestnik konkursu otrzymał piękną, przyrodniczą książkę.

Konkurs zorganizowała, komentarz
p. K. Leończyk