Na zajęciach plenerowych z edukacji regionalnej

Podczas zajęć plenerowych z edukacji regionalnej uczniowie kl. V  poznawali różne gatunki drzew i krzewów najbliższej okolicy. Obserwowali również budowle tworzone metodą szachulcową. Na odkrytej powierzchni jednej z nich uczniowie mogli dokładnie przyjrzeć się glinie mieszanej z sieczką, która wypełniała przestrzenie między belkami. Z wycieczki każdy uczeń wrócił bogatszy w dodatkową wiedzę o regionie z bukietem kolorowych liści, które wykorzysta do stworzenia zielnika.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk