Na zajęciach koła plastycznego

Na zajęciach koła plastycznego dla uczniów młodszych – karnawałowe maski. Może nie tak bogate jak weneckie, niemniej jednak dzieci zaczynają tworzyć tradycje. W trakcie zajęć koła plastycznego uczniowie klas starszych przy pomocy tablicy interaktywnej i gier edukacyjnych poznają zasoby dziedzictwa sztuki – w tym przypadku malarstwa.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska