Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki korzystamy z tablicy interaktywnej oraz wizualizera. Dzięki tym urządzeniom uczniowie chętniej biorą udział w zajęciach, są bardziej aktywni i lepiej przyswajają wiedzę. Konstrukcje geometryczne, ułamki, zamiany różnych skomplikowanych jednostek lepiej zrozumieć, gdy można obserwować pracę nauczyciela lub kolegi z klasy. To taka wzajemna nauka.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska