Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki wiedzę  i umiejętności często utrwalamy w formie zabawy. Wszystkie dzieci wiedzą, że tabliczka mnożenia jest znacznie bardziej ciekawa, gdy można w nią zagrać. Ileż przy tym emocji, a działania matematyczne utrwalają się same – tak po prostu.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska