Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Umiejętnie zastosowana tablica interaktywna mobilizuje do powtarzania i utrwalania wiadomości. Uczniowie kl.IV bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, nawet gdy zadanie polegało na zastosowaniu czterech podstawowych działań matematycznych oraz kolejności wykonywania działań. Nagrodą za poprawnie wykonane ćwiczenia jest ciekawa animacja i oczywiście osobista satysfakcja dziecka.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska