Na zajęciach doskonalących z matematyki

Matematyka – to przedmiot trudny i wielu uczniów ma z nim nie lada kłopoty. Jednak w naszej szkole jest także grono uczniów z kl. V-VI, którzy pragną poszerzać swą matematyczną wiedzę i dowiadywać się więcej. Uczniowie ci przybywają na zajęcia doskonalące z matematyki, gdzie rozwiązują zadania o podwyższonym stopniu trudności, pobudzające wyobraźnię lub przypominają sobie różne poznane już treści. Korzystają  z zasobów internetowych, pracują na notebookach lub tradycyjnie -w zeszytach i na kartach pracy.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska