Na matematyce w kl. IV i kl. V

Uczniowie kl. IV kolejny raz  mieli okazję przekonać się, że matematyka jest wszędzie wokół nas. Na dzisiejszych zajęciach ich zadaniem było połączyć znaki rzymskie z odpowiadającymi im datami ważnych wydarzeń w historii Polski. Do ich dyspozycji były karty pracy wycięte z ćwiczeń oraz tablica interaktywna, dzięki której mogli zweryfikować swoje umiejętności i przekonać się, czy potrafią odczytywać liczby, którymi biegle posługiwali się starożytni Rzymianie.
Uczniowie kl. V z wielkim entuzjazmem podchodzą do lekcji z użyciem szkolnych notebooków. Tym razem ćwiczyli rozkład liczb na czynniki pierwsze. Aby wykonać takie zadanie, trzeba znać tabliczkę mnożenia, biegle stosować cechy podzielności liczb i oczywiście rozróżniać liczby pierwsze i liczby złożone. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli krótki film na tablicy interaktywnej, a następnie wykazali się swymi umiejętnościami rozwiązując test na notebookach. Tak przeprowadzany sprawdzian – to właściwie świetna zabawa!

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska