Na ludowo, po kaszubsku!

Nasi uczniowie w ramach zajęć języka kaszubskiego szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak dawniej ubierali się mieszkańcy Kaszub?”. Dzieci poznały odświętny strój noszony przez mieszkańców regionu i nazwy poszczególnych jego części, takie jak np.: złotnica, liwk, węps, buksy, szertuch i wisówki.  Dla większości uczniów niespodzianką było to, że również  w naszych okolicach  noszono niegdyś  barwne stroje ludowe. Dzieci mogły przymierzyć prezentowane odzienie. Ta część zajęć okazała się nie lada gratką i cudowną zabawą.