Na lekcji religii w kl.VI

Październik, który jest miesiącem modlitwy różańcowej już dawno minął, lecz wielu z nas żyje tą modlitwą przez cały rok. Pani Katarzyna Zielant, mieszkanka naszej parafii, należy do tego grona ludzi, którzy nie odkładają różańca do szuflady- o miłości do tej modlitwy opowiedziała uczniom klasy VI.  Dzieci z zainteresowaniem słuchały świadectwa pani Katarzyny o modlitwie różańcowej- pragnąc wyrazić swoje uczucia związane z pięknem tej modlitwy, wykonały różańce z różnorodnego materiału: z owoców jesieni, z guzików, z koralików,z ziarenek kawy, fasoli
… Prace są piękne, jak serca ich autorów.

Lekcję przygotowała i komentarz napisała
p. I. Sikorska