Na lekcjach przyrody w październiku

Podczas lekcji przyrody uczniowie kl.4 dowiedzieli się, że zmysły są dla człowieka elementem łączącym organizm ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki zmysłom możemy odbierać bodźce, które do nas docierają. Połączenie wszystkich informacji, jakie otrzymujemy dzięki narządom zmysłów pozwala na wytworzenie pewnego obrazu otoczenia. Utratę możliwości korzystania z któregokolwiek ze zmysłów można częściowo zastąpić innym. Często organizm reguluje to automatycznie ,,wyostrzając” np. słuch w zaburzeniach wzroku. Przeprowadzone doświadczenia podczas tej lekcji były świetną zabawą i pozwoliły lepiej poznać omawiane zagadnienia.

Podczas lekcji przyrody uczniowie kl.4 wykonywali plakaty o dobrych relacjach koleżeńskich. Powstały bardzo ciekawe prace o szacunku, przyjaźni i wzajemnej pomocy. Prace uczniów zostały docenione i wyeksponowane na terenie szkoły.

Podczas lekcji przyrody o ptakach uczniowie kl. 6 poznali budowę jaja. Mieli też możliwość porównania wielkości jaj: kurzego, kaczego i strusiego. W złożonym jaju rozwija się zarodek. Początkowo ma on postać tarczy zarodkowej. Zarodek korzysta z zapasów pożywienia zawartych w kuli żółtkowej. Uczniowie dowiedzieli się, że żółtko w jaju jest zawieszone na tzw. skrętkach białkowych i zawsze układa się tak, aby zarodek znajdował się na górze. Sprzyja to lepszemu ogrzewaniu przez ciało ptaka. Lekcja wszystkim bardzo się podobała. Żółtka posłużyły do zrobienia pysznego deseru.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk