Na zajęciach koła matematyczno-informatycznego

Uczniowie klasy V i VI biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych – w pracy  koła matematyczno- informatycznego. Zajęcia te mają między innymi na celu zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności komputerowych i matematycznych oraz do kulturalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Ta forma zajęć od kilku lat ma wiernych i stałych uczestników.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska