Na kole szachowym

Gra w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę oraz wymaga abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, kształtują odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpływa na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwia im rozumienie treści matematycznych. Tak też jest na zajęciach Naszego Szkolnego Koła Szachowego…

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki