Na Kole Szachowym

Na zajęciach Koła Szachowego dla klas młodszych, dzieci na nie uczęszczające poznają tajniki tej „królewskiej gry”. Uczą się podejmowania decyzji i rozwijają swą kondycję umysłową.
„Jeśli czyjeś decyzje są błędne, jego sytuacja pogarsza się i wskazówka przechyla się w kierunku przegranej, jeśli natomiast są prawidłowe, to przemieszcza się w kierunku zwycięstwa. Każdy pojedynczy ruch odzwierciedla decyzję” – wskazuje Garii Kasparow, wielki mistrz szachowy – „właściwa decyzja jest równoznaczna z sukcesem, zaś błędna z przegraną”.