Na zajęciach koła historycznego nie można się nudzić

Na kole historycznym nie można się nudzić – takie zdanie usłyszałem ostatnio od uczniów, którzy chodzą na dodatkowe zajęcia z historii w naszej szkole. Potwierdzeniem tych słów niech będą zadania i zabawy, którymi zajmujemy się na naszych cotygodniowych spotkaniach. I tak tydzień temu graliśmy w BINGO HISTORYCZNE, a już na kolejnych zajęciach utrwalaliśmy wiedzę z CHRONOLOGII wykorzystując do tego ćwiczenia na tablicy multimedialnej. Co pewien czas oglądamy także różne filmy i bajki historyczne, które dotyczą omawianych na lekcjach zagadnień.

 Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki