Na historii języka kaszubskiego

Na zajęciach z historii języka kaszubskiego, klasa V poza poznawaniem najważniejszych faktów z życia Kaszubów (oraz ich historii) ma także możliwość utrwalania podstawowych słów i zwrotów z tego języka. I tak uczniowie tym razem zajęli się interaktywnymi ćwiczeniami, w których należało wykazać się znajomością części ciała, nazw owoców czy członków rodziny. Była to ciekawa a zarazem interesująca lekcja, podczas której poprzez swoistą interaktywną zabawę powtórzyliśmy słownictwo poznane na języku kaszubskim.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki