Na edukacji regionalnej w kl.V

Podczas lekcji edukacji regionalnej uczniowie klasy 5 poznawali różnorodne gatunki drzew i krzewów najbliższej okolicy. Lekcja w terenie to doskonała okazja do zebrania okazów liści , które posłużą uczniom do zrobienia pięknych zielników.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk