Na Edukacji Europejskiej

Na dzisiejszych zajęciach EDUKACJI EUROPEJSKIEJ uczniowie klasy VI poznawali historię kolejnego państwa należącego do Unii Europejskiej. Tym razem krajem tym były Włochy. Zadaniem każdego młodego Europejczyka było wyszukanie w Internecie przy pomocy notebooka dziesięciu ciekawostek o Włoszech oraz informacji o interesującym ich zabytku bądź budowli, która znajduje się właśnie tam. Za najlepsze wykonanie zadania kilkoro uczniów uzyskało możliwość sprawdzenia się w grze pt. „Odkryjmy Europę”, w której to trzeba było odpowiadać na różne pytania dotyczące UE, a w tym także i o temacie dzisiejszych zajęć – Włoszech.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki