Modele Układu Słonecznego

Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy 6 wykonywali model Układu Słonecznego. Przygotowali również wiele ciekawostek o planetach. Największe zainteresowanie wzbudzał Saturn – planeta o najjaśniejszych pierścieniach , które można zaobserwować nawet amatorską lunetą. Saturn ma wiele księżyców , z których największy – Tytan wyróżnia się własną atmosferą , składającą się głównie z azotu. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i wiedzą.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk